Neuvoston päätöksellä komiteoihin nimitetyt henkilöt – tammi–heinäkuu 2019 (sosiaaliala)