Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/692, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, kukan värin osalta muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja 25958) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2765) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)