Mål C-797/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 februari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – B-GmbH mot Finanzamt D