Zaak C-797/19: Beschikking van de president van het Hof van 14 februari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — B-GmbH / Finanzamt D