Asia C-797/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.2.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – B-GmbH v. Finanzamt D