Дело C-797/10: Определение на председателя на Съда от 14 февруари 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof — Германия) — B-GmbH/Finanzamt D