Komission päätös , tehty 14 päivänä marraskuuta 2006 , Ranskassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5400) (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/784/EY)