Asia T-367/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.10.2013 — Lyder Enterprises v. CPVO — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR) (Kasvilajikkeet — Hakemus yhteisön oikeuden mukaiseksi suojaksi SOUTHERN SPLENDOUR -lajikkeelle — Vastalauseet — CPVO:n valituslautakunnan päätös hylätä hakemus — CPVO:n toimivalta — Todisteiden esittäminen — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset ositta in selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)