Asia T-340/07 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.10.2014 – Evropaïki Dynamiki v. komissio (Välityslauseke — Sopimus, joka liittyy ”eContent” -ohjelmaan kuuluvalle hankkeelle myönnettyyn yhteisön taloudelliseen tukeen — Komissio on irtisanonut sopimuksen — Tukikelpoisten kustannusten mukaan maksettavat korvaukset)