Sklep Skupnega odbora EGP št. 256/2014 z dne 12. decembra 2014 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2015/2123]