EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 256/2014 2014 m. gruodžio 12 d. kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2015/2123]