Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 31/08/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7714 - APOLLO / NKBM) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)