Cauza T-830/19: Hotărârea Tribunalului din 20 ianuarie 2021 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative BLEND 42 VODKA – Mărcile Uniunii Europene verbală și internațională figurativă anterioare 42 BELOW – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Public relevant – Similitudinea produselor și serviciilor – Similitudinea semnelor – Apreciere globală a riscului de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]