Asia C-245/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Handelsgericht Wien – Itävalta) – Thomas Cook Belgium NV v. Thurner Hotel GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Asetus (EY) N:o 1896/2006 — Eurooppalainen maksamismääräysmenettely — Liian myöhään annettu vastine — 20 artiklan 2 kohta — Eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskeva vaatimus — Määräyksen antaneen tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskeva väite — Asetuksessa asetettujen edellytysten valossa virheellisesti annettu eurooppalainen maksamismääräys — ”Selvyyden” puuttuminen — ”Poikkeuksellisten” olosuhteiden puuttuminen)