Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta komissiolle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemiseen Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi