/* */

Писмен въпрос E-3001/07 зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Безпризорни деца и ХИВ/СПИН