Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/987, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksessa (EY) N:o 1187/2009 tarkoitetussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta