Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/526, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015 , asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Yhdysvaltoja koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua kyseisessä maassa sattuneiden uusien korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten yhteydessä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti