Yhdistetyt asiat C-10/14, C-14/14 ja C-17/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.9.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – J. B. G. T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14) ja Société Générale SA (C-17/14) v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Välitön verotus — SEUT 63 ja SEUT 65 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Portfolio-osinkojen verotus — Lähdeverotus — Rajoitus — Lopullinen verorasitus — Maassa asuviin verovelvollisiin ja ulkomailla asuviin verovelvollisiin kohdistuvien verorasitusten vertailussa huomioon otettavat seikat — Rinnastettavuus — Tuloveron tai yhteisöveron huomioon ottaminen — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyt sopimukset — Rajoituksen vaikutusten poistaminen sopimusteitse)