Komission päätös , tehty 27 päivänä tammikuuta 1999 , väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat eläinten suolten , vatsojen ja rakkojen tuonnin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 196) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (1999/120/EY)