Asia C-340/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 14.7.2014 – R.L. Trijber Amstelboats-nimisen toiminimen haltijana v. College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam