Komission asetus (EU) N:o 1086/2010, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi