Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 29/01/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7112 - SIGMA ALIMENTOS / CAMPOFRIO) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)