Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013 , joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto