Συρραπτικά, αποσυρραπτικά μηχανήματα, συνδετήρες(συρραφής) — Ανοικτής διαδικασίας