Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1117/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013 , erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Arancia Rossa di Sicilia (SMM)]