Asia C-197/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 21.3.2013 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 148 artikla — Vesialusten, joilla kuljetetaan matkustajia korvausta vastaan tai joita käytetään kaupalliseen toimintaan, tiettyjä liiketoimia koskeva vapautus — Käyttöä avomeriliikenteessä koskeva edellytys)