Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 1 aprilie 2014.