ETA:n sekakomitean päätös N:o 139/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014 , ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta