Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6999 – SPIE/HSS) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti