Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7098 – Sales & Solutions/Verbund/JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti