Asia C-31/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 11.12.2014 – Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja muina osapuolina Kessel medintim GmbH, aiemmin Kessel Marketing & Vertriebs GmbH sekä Janssen-Cilag GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Premeno rekisteröimiseksi — Aiemman kansallisen sanamerkin Pramino haltijan väite — Hakemuksessa tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi nimettyjen tavaroiden rajaaminen — Asetus (EU) N:o 207/2009 — 43 artiklan 1 kohta)