Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 31/07/2013) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6986 - BAIN CAPITAL / MAISONS DU MONDE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)