Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2