Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2