Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2013.