ELi ja Maroko Assotsiatsiooninõukogu Soovitus nr 1/2013, 16. detsember 2013 , milles käsitletakse edasijõudnud riigi staatusest tuleneva, Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud ELi ja Maroko tegevuskava (2013–2017) rakendamist