Asia F-110/13: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.12.2014 – Migliore v. komissio (Ylennys — Sertifiointimenettely — Vuoden 2013 ylennyskierros — Kantajan sisällyttämättä jättäminen lopulliseen luetteloon virkamiehistä, jotka saavat osallistua koulutusohjelmaan — Henkilöstösääntöjen 45 a artikla)