Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2014  .