Asia C-139/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.3.2014 (Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona v. Generalidad de Cataluña (Ennakkoratkaisupyyntö  — Kuudes arvonlisäverodirektiivi  — Vapautukset  — Arvopapereiden myyntiä koskevat liiketoimet, joiden seurauksena omistusoikeus kiinteään omaisuuteen siirtyy  — Jonkin muun välillisen veron kuin arvonlisäveron kantaminen  — SEUT 49 ja SEUT 63 artikla  — Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne)