Lieta F-63/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 14. marta rīkojums — Christoph u.c./Komisija (Civildienests — Personāls, kas nav pastāvīgi darbinieki — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2., 3.a un 3.b pants — Pagaidu darbinieki — Līgumdarbinieki — Līgumdarbinieki palīguzdevumiem — Līguma termiņš — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. un 88. pants — Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmums par personāla, kas nav tās dienestu pastāvīgie darbinieki, maksimālo nodarbinātības ilgumu — Direktīva 1999/70/EK — Piemērojamība iestādēm)