F-63/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 14-i végzése — Christoph és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — A személyi állomány nem állandó tagjai — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2., 3a. és 3b. cikke — Ideiglenes alkalmazottak — Szerződéses alkalmazottak — Kisegítő szerződéses alkalmazottak — A szerződés időtartama — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. és 88. cikke — A Bizottság szervezeti egységeinél a személyi állomány nem állandó tagjai igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat — Az 1999/70/EK irányelv — Az intézményekkel szembeni alkalmazhatóság)