Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 05/12/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7375 - UTC / CIAT) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)