A Bizottság (EU) 2015/2340 rendelete (2015. december 15.) a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)