Asia T-183/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 10.6.2014 – Schmiedag v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon kansallinen edistäminen — Komission päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely valtiontukien alalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus — Kiireellisyys — Fumus boni juris)