Asia C-521/13: Valitus, jonka Think Schuhwerk GmbH on tehnyt 1.10.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 11.7.2013 antamasta tuomiosta