Oznámenie Komisie týkajúce sa množstva, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridá k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 v rámci určitých colných kvót otvorených Úniou pre výrobky v odvetví bravčového mäsa