Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 aprilie 2013 - 30 iunie 2013 în cadrul anumitor contingente deschise de către Uniune pentru produsele din sectorul cărnii de porc