Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä huhtikuuta 2013 – 30 päivään kesäkuuta 2013 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä sianliha-alan tuotteiden osalta avatuissa unionin kiintiöissä