Komisjoni teatis taotlemata koguste kohta, mis lisatakse alaperioodiks 1. aprillist 2013 – 30. juunini 2013 kindlaksmääratud kogustele teatavate Euroopa Liidu avatud kvootide alusel sealihasektori toodete puhul